Tappa hår – varför tappar man hår

Att tappa håret är för de flesta en jobbig upplevelse. Många som drabbas av håravfall kan uppleva sänkt självkänsla eller känna sig är ful. Det är tyvärr en ganska vanlig åkomma som kan orsakas av många olika anledningar. Både män och kvinnor kan tappa håret, men det är mycket vanligare hos män. Att bli tunnhårig eller flintskallig med ökad ålder är så vanligt hos män att det inte känns som en naturlig del av livet för många. Ärftligt håravfall kan motverkas främst med mediciner men även andra metoder som bland annat kosttillskott ha varierande effekt. Ett läkemedel som ofta används för att motverka manligt håravfall kallas för Propecia.. Längre ner på sidan kan du läsa mer utförlig information om håravfall och hur man kan behandla det.

Ärftligt håravfall
Den kanske vanligaste orsaken till att tappa hår är ärftligt håravfall eller som det även kallas androgen alopecia. Denna åkomma kan drabba både män och kvinnor men är mycket vanligare hos män. Det uppskattas att mellan 30 och 70% av alla män kommer att drabbas av håravfall någon gång i livet. Det kan skilja sig mycket vid vilken ålder håret börjar tunnas ut samt hur påtagligt håravfallet är. Genrellt bli håret tunnare med åren men kan börja tidigt. Hos vissa män kan det börja så tidigt som i 20-årsåldern, men för de flesta börjar håravfallet ofta från 35 års ålder och uppåt.

Hos män märks håravfall först genom att hårfästet flyttas uppåt ovanför tinningarna. Sedan brukar håret på hjässan bli tunnare. Området på hjässan kan bli helt kalt, eller med andra ord man blir skallig.

Håravfall är ovanligt hos kvinnor. Det märks först och främst att håret tunnas ut på ett ovalt område lokaliserat på den främre delen av hjässan. Det är ovanligt att det uppstår någon kal fläck för kvinnor. Problem med håravfall för kvinnor uppträder oftast hos kvinnor i övergångsåldern.

Alopeci areata
Håravfall kan uppträda på mindre avgränsade områden på huvudet som kan liknas vid fläckar. Orsaken är vanligtvis av en hudsjukdom som kallas för alopeci areata. Det är en relativt vanlig hudsjukdom som förekommer i alla åldrar.

Den visar sig genom håravfall som uppträder på runda, väl avgränsade områden som ofta beskrivs som fläckar. Håret blir tunnare i fläcken och området kan bli helt kalt. Det kan uppstå mer än en fläck. Huden på kala fläckar är mjuk och visar inga tecken på fjällning eller rodnad. Håravfallet är i de flesta fall tillfälligt, men det förekommer att sjukdomen leder till bestående håravfall. Sjukdomen bör behandlas eller övervakas av läkare för minska risker för tappa håret på fläckarna permanent. Håret på de ytor som drabbats av sjukdomen växer i flesta fall växer tillbaka inom några månader till ett år.

Stress
Stress kan framkalla håravfall. Man kan tappa håret av att ha upplevt stressiga eller traumatiska händelser. Håravfallet inträffar normalt inom period på 3 månader efter en sådan händelse. Det hår man tappar är tillfälligt och återhämtar sig normalt inom tre månader. Situationen kan bli värre om den drabbade individen är genetiskt betingad till håravfall.

Håret kan slitas
Om man skadar eller sliter mycket på håret kan det ramla av eller gå sönder. Behandlingar som färgning, blekning eller permanent kan skada håret och få det att ramla av. Om det av någon anledning slits eller rycks i håret kan även det med tiden leda till att håret blir skadat och ramlar av.

Sjukdomar
När kroppen drabbas av sjukdomar kan hårsäckarna påverkas. De är känsliga och påverkas lätt av obalanser i kroppen. Förlust av hår som är ett resultat av en sjukdom är i de flesta fall tillfällig. Exempel på vanliga sjukdomar som kan orsaka håravfall är hög feber, svåra infektioner samt svåra förkylningar. Sköldkörtelsjukdomar som innebär att den blir överaktiv eller underaktiv kan i vissa fall ge upphov till problematik av denna sort.

Proteinbrist
Brist på proteiner eller onormala matvanor kan leda till att håret faller av. Om kroppen lider stor brist på proteiner kan kroppen stoppa tillväxten av hår för att spara resurser. När detta händer går håret går in i en vilofas. Detta visar sig ofta genom att man tappar stora mängder hår inom två eller tre månader. När intaget av proteiner stiger igen växer det tillbaka igen. På grund av detta är det viktigt att bantningskurer innehåller ett lämpligt proteininnehåll.

Brist på mineraler
Brist på järn i kroppen kan det vara en orsak till håravfall. Järnbrist kan vara orsakad av att otillräckligt med järn i kosten eller att kroppen inte kan absorbera den. En vanlig anledning till järnbrist bland kvinnor är ovanligt kraftig mens.

Tappa hår från mediciner
Läkemedel kan ge för med sig biverkningar som innebär att man tappar hår. Receptbelagda mediciner mot exempelvis gikt reumatism samt antidepressiva läkemedel kan ge upphov till hårförlust. Även mediciner hjärt och kärlsjukdomar samt blodförtunnande mediciner kan ge liknande effekter.

Hormonella orsaker
Hormoner och förändringar i hormonbalansen kan framkalla håravfall. Problematik av denna typ är vanligast hos kvinnor efter graviditet. Det tros orsakas av att ovanligt stor del av håren går in i vilofas samtidigt. Besvären inträffar i normala fall inom tre månader efter förlossning, och märks ofta på att stora mängder hår fastnar på kammen. Håravfallet är tillfälligt men kan pågå i upp till sex månader. Den främsta orsaken att problemet uppstår är förändringar i kvinnans kropp efter förlossningen.