Laser ger mer hår

Om du är ute efter fylligt hår eller vill motverka håravfall har du en mängd metoder att välja mellan. Du kan påverka håret med hjälp av kost, vitaminer, kosttillskott samt läkemedel för att nämna ett par alternativ. En relativt ny metod som har väckt uppmärksamhet på de senaste åren är laserbehandlingar som laserkam eller laserhjälm.

Vad är en laserkam och laserhjälm?
En laserkam eller laserhjälm kan beskrivas som en anordning som med hjälp av laser stimulerar hårrötterna. I de flesta fall är det en handhållen enhet eller hjälm med utbuktningar som avger laserljus. Utbuktningarna är till för att komma åt hårbotten och tack vare ”piggarna” liknar enheten en kam. Effekten som enheten ämnar utföra är att laserljuset ska tränga in i hårrötterna för att underlätta för rötterna att ta in näring eller stimulera blodcirkulationen och på så sätt öka tillväxten av håret. Vidare är det mycket som talar för att lasern även kan försätta hårrötterna i tillväxtfas och öka tillväxten av hår.

Funkar det?
Det finns många faktorer som talar för en positiv effekt. Många kunder som har testat upplever positiva resultat, och har berättat detta i kundrecensioner hos många av de större näthandlarna, sidor som recenserar hårprodukter samt i bloggar. Vidare har det utförts studier med laserkammar och laserhjälmar från olika märken som påvisar förbättringar, dvs ökat antal hår per kvadratcentimeter, hos en stor majoritet av testpersonerna. Det svåra med denna typ av slutsatser är många använder flera metoder samtidigt samt kosttillskott, därför är det svårt att veta vad som ger mest resultat.

Kända varumärken
Av de varumärken som tillverkar laserprodukter mot håravfall är Foliactive förmodligen den bästa och mest kända. Andra väl etablerade tillverkare av laserhjälmar är apira science med sin iGrow och Theradome som säljer olika modeller av laserhjälmar. Båda är godkända av amerikanska läkemedelsverket (FDA) och har genomgått kliniska studier vars resultat styrker förbättringar i hårtätheten. Det rekommenderas dock att göra efterforskning av vilken typ av produkt och varumärke som är lämpligast för dina behov, oavsett om det gäller laserhjälm eller laserkam.


Theradome ™ LH80 PRO kostar cirka 9539 kronor

När kommer resultaten?
Det kan variera när de första resultaten brukar synas, men för en stor majoritet av användarna brukar de första förbättringarna märkas inom 4 till 12 veckor. De flesta upplever markanta förbättringar inom 12-20 veckor. För att få bästa möjliga resultat bör man använda enheten i minst sex månader.

Behandling är enkel att utföra och tar inte särskilt mycket tid i anspråk. En laserkam används på samma sätt som en kam, dvs att man drar den genom håret. En laserhjälm sätter man på huvudet efter man val ett program som hjälmen utför när den sitter på huvudet. När programmet är färdigt stänger hjälmen av sig själv. Exakt hur lång tid enheterna ska användas varierar, men ett program tar ofta ca 20 minuter.