Hur snabbt växer hår?

Av | april 12, 2019

Den mest ofta citerade genomsnittshastigheten för mänsklig hårväxt är 15 centimeter per år.

Skillnader mellan hårtyper
Det är känt att det kaukasiska håret skiljer sig från asiatiskt och afrikanskt hår på flera sätt, t ex densitet och vinkeln på hårväxten. En studie från 2005 i tidningen International Journal of Dermatology fann en skillnad bland raser och hårväxten. Till exempel växer asiatiskt hår snabbast, medan afrikanskt hår växer långsammast.

Den genomsnittliga hårtillväxten för asiatiska kvinnliga deltagare var nästan 15,5 cm per år. Jämförbart ökade det afrikanska kvinnliga deltagarnas hår med 10 cm per år medan kaukasiska kvinnliga deltagares hår växte lite mer än 13 cm per år. Hårtillväxten hos de manliga deltagarna skilde sig inte signifikant från den för kvinnor.

Hår växer mer på sommaren
Forskare tror också att håret växer snabbare på sommaren på grund av kostförändringar (mer frukt och grönsaker), samt förändringar i hormoner och ökad exponering för ultraviolett (UV) strålning.