Håravfall kvinnor

För kvinnor är det känsligare att tappa hår eller få tunt hår. Håret är viktigare för en kvinna ur ett kosmetiskt perspektiv än för män. För män känns det ofta mer naturligt att tappa hår eller att bli tunnhårig. Att börja tappa hår kan vara en traumatisk upplevelse för kvinnor. Det är mer sällsynt att kvinnor tappar hår jämfört med män och i många fall är hårförlusten tillfällig. Man kan hindra eller bromsa åkomman med ett par metoder som kosttillskott som stimulerar hårtillväxt, läkemedel samt laserkam. Läkemedel och laserkam ger generellt sett en bättre och mer konsistent effekt än kosttillskott.

Behandling med laserhjälm är ett okonventionellt alternativ som har fått en del uppmärksamhet. Utrustningen kostar en del men det är en lättanvänd behandling och har gett bra resultat i studier och tester mot håravfall, samt ger även effekt mot ärftligt håravfall hos kvinnor. Ett tips på en bra laserhjälm som har visat bra resultat och fått många positiva recensioner från kunder är Igrow laserhjälm. Tips på andra bra produkter som kan vara till hjälp är Priorin som har visat sig ge bra resultat.

Så kan håravfall se ut för kvinnor

Så kan håravfall se ut för kvinnor

När börjar det
För kvinnor börjar håravfall vanligtvis runt 50-årsåldern. Upp till 20-25 % av alla kvinnor som är runt 50 visar tecken på att tappa hår. Det kan även hända tidigare, kvinnor kan drabbas redan i 20-årsåldern. Tidigt håravfall kan vara kopplat till tidig pubertet och bör behandlas, annars kan det utvecklas till mer omfattande problem. Det kan vara lite svårare att ställa en exakt diagnos för varför en kvinna tappar håret än för män, så det gäller att vara uppmärksam och kontakta läkare om man är osäker på symtomen.

Varför tappar kvinnor håret
Generellt sett tappar kvinnor håret av likartade orsaker som män. Det finns dock undantag och vissa anledningar är sällsynta hos män.

Hormoner
En av de anledningarna till att kvinnor drabbas av håravfall som är sällsynt hos män är hormonella orsaker. Perioder av en kvinnas liv som innebär stora förändringar av hormoner som graviditet, pubertet eller klimakterium kan orsaka tillfälligt håravfall. I normala fall är hårförlusten tillfällig men kan under vissa omständigheter vara permanent.

En vanligt förekommande orsak till att kvinnor tappar hår som kan relateras till hormonella orsaker är att håravfall efter förlossning. Det börjar vanligtvis ett par månader efter förlossning och kan pågå i upp till sex månader. En del kvinnor drabbas även av håravfall när de slutar äta P-piller.

Ärftligt håravfall
Den kanske vanligaste orsaken till håravfall för både kvinnor och män är ärftligt håravfall eller som det även kallas androgen alopeci.

Det som orsakar att man tappar hår är genetiska faktorer som ger en överkänslighet mot ett hormon som kallas för dihydrotestosteron eller DHT. Överkänsligheten eder till ökad risk att hårsäckarna skrumpnar och inte längre klarar sin uppgift. Håravfallet börjar ofta under eller efter klimakteriet.
Det är dock inte helt lätt att veta säkert att det rör dig om androgen alopeci. För en del kvinnor kan håret bli tunnare och svårare att styla efter klimakteriet. För en helt säker diagnos kan det vara en god ide att kontakta läkare.

När kvinnor drabbas av ärftligt håravfall visar det sig lite annorlunda än hos män. De utvecklar sällan skallighet eller flintskalle som det även kallas. Tecken på androgen alopeci hos kvinnor kan variera men de uppträder i olika mönster. Ett par vanliga mönster är:

  • En uttunning av håret över hela hårbotten. Den mest märkbara tunnhårigheten finns långt bak på hjässan
  • En uttunning av allt hår på hårbotten. Den mest påtagliga uttunningen sker på den främre delen av skallen men inkluderar inte den främre hårgränsen.
  • Håret tunnas ut över hela hårbotten. Tunnhårigheten är mest märkbar på den främre delen av skallen och inkluderar håret längst fram på huvudet.

Sjukdomar&stress
Kvinnor kan drabbas av håravfall som är orsakade av sjukdomar , stress och stora påfrestningar. Sjukdomar kan skada hårrötter eller påverka hårväxt, de som påverkar ämnesomsättning eller hudsjukdomar som bildar ärr kan inverka på hårväxten. Sjukdomstillstånd som resulterar i hormonförändringar eller om man drabbas av svåra infektioner kan ge upphov till håravfall.

Alopeci areata
En relativt vanlig hudsjukdom som ger upphov till fläckvis håravfall är alopeci areata. Den drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Alopeci areata brukar ge upphov till att håret faller av på en eller flera mindre områden eller fläckar. Drabbade ytor kan bli helt kala eller väldigt tunnhåriga. Hårförlusten är i de flesta fall tillfällig och för de flesta som drabbas växer håret tillbaka mellan ett par månader eller ett år. Om man drabbas av alopeci areata är det en god ide att konsultera läkare för hjälp och vård.

Stress
Om man går igenom svår stress eller stora fysiska påfrestningar kan man tappa hår. Förlusten är tillfällig och håret växer i de flesta fall tillbaka. En del som drabbas av svåra febersjukdomar kan tappa hår. Bieffekter av läkemedel kan ge upphov till hårförlust.

Brister i kroppen
Om du har stora brister av vissa ämnen eller proteinbrist kan det leda till håravfall.

En stor brist på proteiner kan leda till att kroppen stoppa hårväxten och sätter den i viloläge. Håravfall på grund av proteinbrist innebär ofta att man tappar stora mängder hår inom en period på två eller tre månader, när intaget av proteiner stiger växer håret tillbaka.

Även brist på järn kan orsaka håravfall. När kroppen har järnbrist kan det bero på att kosten inte innehåller tillräckligt med järn eller att kroppen inte kan absorbera järnet. För kvinnor kan ovanligt riklig mens vara en anledning till järnbrist.

Eftersom kroppen kan reagera starkt på brister av vissa ämnen bör man tänka på kosten. Var försiktig med extrema bantningskurer och se till att kroppen får i sig proteiner och näringsämnen den behöver.